Facebook Youtube

Členské příspěvky

Klubové příspěvky


Klubové příspěvky je možno uhradit v hotovosti trenérům nebo v sekretariátu klubu, nebo bezhotovostním převodem na účet č. 34732461/0100.
Jako VS uvádějte datum narození ve tvaru rrrrmmdd – např. 20040218 = nar. 18.2.2004, do poznámky pro příjemce prosíme napsat jméno a příjmení dítěte + období.

 

Daňový doklad (potvrzení pro zdravotní pojišťovnu) pošleme emailem na vyžádání.

 

V klubových příspěvcích je zahrnuto pojištění, pronájem prostor (tělocvičny, atletický stadion, atletická hala, posilovny), používané náčiní, odborné vedení tréninků, úhrada soutěžních poplatků (startovné) u mistrovských a krajských závodů, cestovné při organizování společné dopravy na soutěže.
Příspěvky nezahrnují lékařské prohlídky, klubové oblečení, dres a speciální obuv (tretry). 

 

Výše členských příspěvků podle kategorií


Předškoláci : 3 000,- Kč / rok (300 Kč / měsíc) 

možno platit "pololetně" (leden-červen + září-prosinec) 
úhrada za období 1-6/2024 = 1.800 Kč

 

Přípravky + mladší žactvo (roč. nar. 2011 – 2017 = 1. – 7.třída) : 5 000,- Kč / rok (500 Kč / měsíc) 

možno platit "pololetně" (leden-červen + září-prosinec) 
úhrada za období 1-6/2024 = 3.000 Kč

 

Starší žactvo – dospělí (aktivní závodníci) : roč. nar. 2010 a starší : 5 000,- Kč / rok

úhrada jednorázově od ledna do konce března, při úhradě později + 200,- Kč za každý započatý měsíc

 

Rozhodčí, trenéři, veteráni : 500,- Kč / rok 

Závodníci, kteří nevyužívají zázemí klubu: 1.000,- Kč / rok 

Sourozenci – starší platí celou předepsanou částku a mladší ½ ze své předepsané částky

Partneři

Národní sportovní agentura Český atletický svaz Město Liberec Liberecký kraj
V.Z.V. Směnárna Adidas Lion sport Eliprom Eliprom
AC Slovan Liberec