Facebook Youtube

Členské příspěvky

Klubové příspěvky


Klubové příspěvky je možno uhradit v hotovosti trenérům nebo v sekretariátu klubu, nebo bezhotovostním převodem na účet č. 34732461/0100 (účet klubu u KB). Jako VS uvádějte datum narození ve tvaru rrrrmmdd – např. 20040218 = nar. 18.2.2004, do poznámky pro příjemce prosíme uvést jméno a příjmení dítěte + období.

Pokud požadujete potvrzení pro pojišťovnu VZP, prosíme o platbu v hotovosti.

V klubových příspěvcích je zahrnuto pojištění, pronájem prostor, používané náčiní, odborné vedení tréninků, úhrada soutěžních poplatků u mistrovských závodů a příp. cestovné při organizování společné dopravy na soutěže.
Příspěvky nezahrnují lékařské prohlídky, klubové oblečení, dres a speciální obuv (tretry). 


Výše členských příspěvků podle kategorií


Předškoláci : 2 000,- Kč / školní rok 2020/2021
úhrada jednorázově do konce září 2020,
nebo ve dvou splátkách: 800,- Kč (za období 9-12/2020) + 1 200,- Kč (za období 1-6/2021)
při zahájení docházky v průběhu roku se odečítá 200,- Kč za neabsolvovaný měsíc

Přípravky + mladší žactvo (roč. nar. 2008 – 2014 = 1. – 7.třída) : 3 500,- Kč / školní rok
úhrada jednorázově, tj. 3 500 Kč za školní rok 2020/2021,
nebo ve dvou splátkách: 1 400,- Kč (za období 9-12/2020) + 2 100,- Kč (za období 1-6/2021)
při nástupu v průběhu roku se odečítá 350,- Kč za každý neabsolvovaný měsíc

Starší žactvo – dospělí (aktivní závodníci) = roč. nar. 2007 a starší : 2 500,- Kč / kalendářní rok 2021
úhrada jednorázově od ledna do konce dubna 2021, při úhradě později + 200,- Kč za každý započatý měsíc

Rozhodčí, funkcionáři, důchodci : 300,- Kč / rok

Závodníci, kteří nevyužívají zázemí klubu: 500,- Kč / rok

Sourozenci – starší platí celou předepsanou částku a mladší ½ ze své předepsané částky


 

Partneři

Liberecký kraj Český atletický svaz Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Město Liberec Adidas Lion sport Eliprom
AC Slovan Liberec