Facebook Youtube

Partneři

INSTITUCE

 

MŠMT - http://www.msmt.cz/
ČAS - http://www.atletika.cz/
Statutární město Liberec - http://www.liberec.cz/cz/radnice/
Liberecký kraj - https://www.kraj-lbc.cz/

FIRMY
 

KB Barko, s.r.o. - Jan Bakala  - http://www.kbbarko.cz/ 
ELIPROM spol. s r.o. - Tomáš Zapadlo - www.eliprom.cz 
FEROMAX, a.s. - Josef Petr - www.feromax.cz
V.Z.V. Směnárna a.s. - Miloš Veroněk - www.vzvsmenarna.com

Partneři 2019

- Náš oddíl obdržel dotaci od Libereckého kraje, na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3496/2019 z Dotačního fondu Libereckého kraje pro oblast podpory Tělovýchova a sport, v programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2019.

Tato dotace je určena na projekt pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže realizované v našem atletickém klubu v roce 2019. 

- Náš oddíl obdržel dotaci od Statutárního města Liberec, na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. DS201900658 ze Sportovního fondu, dle programu 6.1 na realizaci projektu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2019. 

- Náš oddíl obdržel dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, na základě Rozhodnutí č. 502019_2B_2913 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2019, v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019 – v projektu Organizace sportu ve sportovních klubech.

Tato dotace je určena na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže ve věku do 23 let,
zejména pak na zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže, dále na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce oddílu, a také na údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží. 

Partneři

Liberecký kraj Český atletický svaz Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Město Liberec Adidas Lion sport Eliprom
AC Slovan Liberec