Facebook Youtube

Partneři

INSTITUCE

 

Národní Sportovní Agentura - http://agenturasport.cz/
ČAS - http://www.atletika.cz/
Statutární město Liberec - http://www.liberec.cz/cz/radnice/
Liberecký kraj - https://www.kraj-lbc.cz/

FIRMY
 

Elmarco s.r.o. - odkaz www.elmarco.com

KB Barko, s.r.o. - Jan Bakala  - www.kbbarko.cz

ELIPROM spol. s r.o. - Tomáš Zapadlo - www.eliprom.cz 

V.Z.V. Směnárna a.s. - Miloš Veroněk - www.vzvsmenarna.com

 

DOTACE 2023

 

- Náš oddíl obdržel dotaci od Statutárního města Liberec, na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace ze Sportovního fondu č. DS202301048, dle programu 6.1 na realizaci projektu Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v roce 2023

 

- Náš oddíl obdržel dotaci od Libereckého kraje ve výši 161.280 Kč, na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1509/2023 z Dotačního fondu Libereckého kraje pro oblast podpory Tělovýchova a sport, v programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2023. Tato dotace je určena na projekt Celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná v našem atletickém klubu v roce 2023. Konkrétní využití: nákup materiálu - věcné ceny do soutěží na VT mladšího žactva; nákup náčiní - medicinbaly a skokanské tyče; pronájem tréninkových prostor - atletický stadion a tělocvična v areálu Sport Park Liberec a atletická hala v Jablonci; doprava a startovné na závodech; zdravotní dozor a osobní náklady trenéra žactva. 

 

- Náš oddíl obdržel dotaci od Libereckého kraje, na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. OLP/4046/2023 z rozpočtu Libereckého kraje pro oblast podpory Tělovýchova a sport. Tato individuální dotace je určena na projekt Reprezentace LK - podpora účastníků MEJ a MU v roce 2023

 

- Náš oddíl obdržel dotaci od Národní sportovní agentury, na základě Rozhodnutí č. NSA-MK23-03046 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2023, v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2023 – v programu Rozvoj a podpora sportu. Tato dotace je určena na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže ve věku od 4 do 19 let, zejména pak na zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže, dále na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce klubu a také na provoz a údržbu sportovního zařízení ve vlastnictví klubu.

- Náš oddíl obdržel dotaci od Národní sportovní agentury, na základě Rozhodnutí č. NSA-MKPZ23-01285 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2023, v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2023 Pohyb a zdraví – v programu Rozvoj a podpora sportu. Tato dotace je určena na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže ve věku od 3 do 14 let, zejména pak na zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže, dále na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce klubu.

Partneři

Národní sportovní agentura Český atletický svaz Město Liberec Liberecký kraj
V.Z.V. Směnárna Adidas Lion sport Eliprom Eliprom
AC Slovan Liberec