Facebook Youtube

Partneři

INSTITUCE

 

Národní Sportovní Agentura - http://agenturasport.cz/
ČAS - http://www.atletika.cz/
Statutární město Liberec - http://www.liberec.cz/cz/radnice/
Liberecký kraj - https://www.kraj-lbc.cz/

FIRMY
 

KB Barko, s.r.o. - Jan Bakala  - www.kbbarko.cz

ELIPROM spol. s r.o. - Tomáš Zapadlo - www.eliprom.cz 

V.Z.V. Směnárna a.s. - Miloš Veroněk - www.vzvsmenarna.com

 

DOTACE 2022

 

- Náš oddíl obdržel dotaci od Statutárního města Liberec, na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace ze Sportovního fondu č. DS202201133, dle programu 6.1 na realizaci projektu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2022. 

- Náš oddíl obdržel dotace od Statutárního města Liberec, na základě Veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace ze Sportovního fondu č. DS202201197 a č. DS202201198, na realizaci projektu "Individuální podpora českých reprezentantů a účastníků MSJ roce 2022". 

- Náš oddíl obdržel dotaci od Libereckého kraje, na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1562/2022 z Dotačního fondu Libereckého kraje pro oblast podpory Tělovýchova a sport, v programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2022.

Tato dotace je určena na projekt pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže realizované v našem atletickém klubu v roce 2022. 

- Náš oddíl obdržel dotaci od Národní sportovní agentury, na základě Rozhodnutí č. NSA-MK22-02416 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2022, v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2022 – v programu Rozvoj a podpora sportu. 

Tato dotace je určena na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let,
zejména pak na zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže, dále na zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce klubu a také na provoz a údržbu sportovního zařízení ve vlastnictví klubu.

- Náš oddíl obdržel dotaci od Národní sportovní agentury, na základě Rozhodnutí č. NSA-PU22-02051 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2022, v rámci Výzvy Provoz a údržba 2022 – v programu Rozvoj a podpora sportu. 

Tato dotace je určena na celoroční provoz a údržbu sportovního zařízení ve vlastnictví klubu.

Partneři

Liberecký kraj Český atletický svaz Národní sportovní agentura Město Liberec Adidas Lion sport Eliprom
AC Slovan Liberec