Facebook Youtube

Valná hromada klubu

P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U atletického klubu AC Slovan Liberec, z.s.,

která se koná dne 22. 10. 2021 od 18:30 hodin v kavárně Terasy Café, v Pavlovické ulici.

___________________________________________________________________________

 

Program :

  1. Zahájení a schválení programu

  2. Zpráva o činnosti klubu za rok 2020 + 2021 – předseda klubu Vít Zákoucký

  3. Informace o hospodaření klubu za rok 2020 – sekretář klubu Karel Šebelka

  4. Diskuse k probíraným bodům a činnosti klubu v následujícím období
    (halová sezóna, provoz posilovny v Lidových sadech, lékařské prohlídky, …)

  5. Výplata bodného za ligová kola a odměny za medaile v sezóně 2021

  6. Závěr

 

Za výbor AC Slovan Liberec                          Mgr. Vít Zákoucký – předseda

 

 

Partneři

Liberecký kraj Český atletický svaz Národní sportovní agentura Město Liberec Adidas Lion sport Eliprom
AC Slovan Liberec