Facebook Youtube

Valná hromada klubu 9.12

P R O G R A M   V A L N É   H R O M A D Y  atletického klubu AC Slovan Liberec, z.s.

konané dne 9.12.2020 na atletickém stadioně Sport Park Liberec, v Jeronýmově ulici.

___________________________________________________________________________

Program :

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Zpráva o činnosti klubu za rok 2020 – předseda klubu Vít Zákoucký
  3. Informace o hospodaření klubu za rok 2020 – sekretář klubu Karel Šebelka
  4. Diskuse k probíraným bodům a činnosti klubu v následujícím období
    (halová a dráhová sezóna, provoz posilovny v Lidových sadech, …)
  5. Závěr

 

 

Za výbor AC Slovan Liberec                                                  Mgr. Vít Zákoucký - předseda

Partneři

Liberecký kraj Český atletický svaz Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Město Liberec Adidas Lion sport Eliprom
AC Slovan Liberec