Facebook Youtube

Členské příspěvky

Klubové příspěvky

Klubové příspěvky je možno uhradit v hotovosti trenérům nebo v sekretariátu klubu, příp. bezhotovostním převodem na účet č. 34732461/0100 (účet klubu u KB). Jako VS prosíme uvést datum narození ve tvaru rrrrmmdd – např. 20040218 = nar. 18.2.2004, do poznámky pro příjemce prosíme uvést jméno a příjmení dítěte + období.

V klubových příspěvcích je zahrnuto pojištění, pronájem prostor, používané náčiní, odborné vedení tréninků, úhrada soutěžních poplatků u mistrovských závodů a příp. cestovné při organizování společné dopravy na soutěže.
Příspěvky nezahrnují lékařské prohlídky, klubový dres a speciální obuv (tretry).

 

Výše klubových příspěvků pro rok 2017/18

Předškoláci : 2 000,- Kč / rok
úhrada do konce září, při zahájení docházky v průběhu roku se odečítá 200,- Kč za neabsolvovaný měsíc

Přípravky + mladší žactvo (roč. nar. 2004 – 2011/2010 = 1. – 7.třída) : 3 500,- Kč / rok
úhrada jednorázově, tj. 3 500 Kč za školní rok 2017/18,
nebove dvou splátkách: 1400,- Kč (do konce září za období 9-12/2017) + 2100,- Kč (do konce ledna za období 1-6/2018), při nástupu v průběhu roku se odečítá 350,- Kč za neabsolvovaný měsíc

Starší žactvo – dospělí (aktivní závodníci) : 2 000,- Kč / rok
úhrada nejpozději do konce března – při úhradě později + 200,- Kč za každý započatý měsíc

Rozhodčí, funkcionáři, důchodci : 300,- Kč / rok

Závodníci, kteří nevyužívají zázemí klubu: 500,- Kč / rok

V případě sourozenců, má druhé dítě slevu 50 %.

KONTAKT
________

Tel:
+420 489 201 227

E-mail:
atletika.lib@volny.cz

Sekretariát:
Lenka Landová +420 722 738 090
Karel Šebelka +420 725 338 777

ADRESA
_______


Atletický klub
AC Slovan Liberec z.s.
Jeronýmova 570/22,
460 07 Liberec

Partneři

Eliprom
AC Slovan Liberec